Koret mitt!

Her kan du lese et temahefte om å drifte koret ditt. Har du et styreverv i koret, kan dette være nyttig for deg. 

Nytt styre i Norsk sangerforum

Landsmøtet 2018 ble gjennomført i Fredrikstad 22. april. Der ble det valgt nytt styre som skal lede organisasjonen fram til 2020. Petter Spæren fra Østfold er vår nye styreleder, mens tidligere styreleder Jon G. Reinholdt er nestleder for styret de neste to årene. 

Vil du synge på Kongsberg jazzfestival?

Norsk sangerforum, Buskerud Musikkråd og Kongsberg jazzfestival arrangere et festivalkor i 2018. Lørdag 7. juli kl. 1200 skal festivalkoret synge en konsert på festivalen sammen med Drammen storband.


Ny stipendordning for dirigenter

Koralliansen har fra 2018, som del av sin dirigentsatsing, opprettet en stipendordning for kordirigenter. 

TONO-avtale fremforhandlet

TONO-avtalen for utøverlag i 2018 og 2019 er nå signert. Avtalen gjelder for Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner og andre nasjonale musikkorganisasjoner.

Korseminar i rytmisk musikk/gospel

Eidsvoll musikkråd inviterer til korseminar 17.og 18. mars 2018 i auditoriet på Råholt ungdomsskole.

Instruktør er - som i fjor - Birgitte Grytten Velsvik

Prosjekter

Europan Choral Association - Europa Cantat

Som medlem av Norsk sangerforum har dere redusert deltakeravgift ved internasjonle kurs og festivaler tilknyttet European Choral Association–Europa Cantat. Se kalenderoversikt 2017. 

Arvegods - musikk for sangere og blåsere

I samarbeid med Korpsnett Norge, Akershus musikkråd og Møre og Romsdal musikkråd har Norsk sangerforum arrangert musikk fra Akershus og Nord-Møre slik at det passer for sangere (kor) og blåsere (korps).

Tilskudd

De mest sentrale tilskuddsord-ningene for  medlemskorene våre er

Voksenopplæringstilskudd

Medlemskorene kan få voksenopplæringstilskudd til den opplæring de driver i koret, både fo rmedlemmer og spesielle kurs og seminarer.

MOMS-KOMPENSASJON

Medlemskorene får tilskudd på bakgrunn av sum kostnader for drift av koret. Send inn regnskapå til sekretariatet innen 1. mai.

Aktivitetsmidler for kor

ALLE kor - uavhengig av organisasjonstilhørighet - kan søke om statlige midler i form av tilskudd til lokal koraktivitet - "Aktivitetsmidler til kor".

FRIFOND - for kor med ungdom

Alle våre medlemskor der mer enn 1/3 av medlemmene er under 26 år får automatisk FRIFOND-tilskudd gjennom Norsk sangerforum.

Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART