Godt Nyttår

Vi takker våre medlemmer, samarbeidspartnere og alle for et flott og innholdsrikt år. Vi gleder oss til videre samarbeid og ønsker alle et riktig godt nyttår.

Med vennlig nyttårshilsen
Norsk sangerforum

Garda sangfestival 2017

I samarbeid med Escape travel inviterer vi igjen til festival for korsangere fra Norge i september 2017. Du kan delta sammen med koret ditt, men festivalen egner seg like godt for individuelle sangere, så om du har lyst til å reise alene, eller sammen med en mindre gruppe, har du samme muligheten. Festivalen vår foregår i den lille byen Garda som ligger ved Gardasjøen mellom Milano og Venezia i Nord-Italia.


DIRIGENTKURS I STJØRDAL 13.-15. JANUAR 2017

Alle organisasjonene i Koralliansen samler igjen til dirigentseminar i Stjørdal 13.-15. januar 2017. Sammen vil vi tilby flere parallelle kurs som dirigenter i alle aldre kan delta på. Kursene er i Stjørdals kulturhus Kimen, og på Quality Airport Hotel Værnes.

Vellykket dirigentkurs i Østfold

10 ivrige kursdeltakere gjennomførte første del av "Modulbasert dirigentopplæring".


NM for kor 2017

Kor- og dirigentorganisasjonene innbyr til NM for kor i oktober 2017.

Dirigentkurs for hjelpedirigenter og nybegynnere (Modulbasert dirigentopplæring)

Østfold sangerforum, Norsk sangerforum og Foreningen Norske Kordirigenter arrangerer dirigentkurs i Østfold, 11.-13. november og 10.-12. februar. Ingrid Danbolt (bilde) er instruktør.

Prosjekter

Europan Choral Association - Europa Cantat

Som medlem av Norsk sangerforum har dere redusert deltakeravgift ved internasjonle kurs og festivaler tilknyttet European Choral Association-Europa Cantat. Se kalenderoversikt 2017.

Arvegods - musikk for sangere og blåsere

I samarbeid med Korpsnett Norge, Akershus musikkråd og Møre og Romsdal musikkråd har Norsk sangerforum arrangert musikk fra Akershus og Nord-Møre slik at det passer for sangere (kor) og blåsere (korps).

Tilskudd

De mest sentrale tilskuddsord-ningene for medlemskorene våre er

Voksenopplæringstilskudd

Medlemskorene kan få voksenopplæringstilskudd til den opplæring de driver i koret, både fo rmedlemmer og spesielle kurs og seminarer.

MOMS-KOMPENSASJON

Medlemskorene får tilskudd på bakgrunn av sum kostnader for drift av koret. Send inn regnskapå til sekretariatet innen 1. mai.

Aktivitetsmidler for kor

ALLE kor - uavhengig av organisasjonstilhørighet - kan søke om statlige midler i form av tilskudd til lokal koraktivitet - "Aktivitetsmidler til kor".

FRIFOND - for kor med ungdom

Alle våre medlemskor der mer enn 1/3 av medlemmene er under 26 år får automatisk FRIFOND-tilskudd gjennom Norsk sangerforum.