" />

Dirigentkurs for hjelpedirigenter og nybegynnere (Modulbasert dirigentopplæring)

Østfold sangerforum, Norsk sangerforum og Foreningen Norske Kordirigenter arrangerer dirigentkurs i Østfold, 11.-13. november og 10.-12. februar. Ingrid Danbolt (bilde) er instruktør.

Vellykkede festivaler i Italia

Hundrevis av sangere fra hele Norge har opplevd intense dager med sang fra morgen til kveld i idylliske omgivelser ved Gardasjøen, nord i Italia. Sangerforum har bestemt å gjenta suksessen neste år.


Ny Korstrategi

I fjor høst inviterte Kulturdepartementet kororganisasjonene til innspillsmøte etter at kulturkomiteen på Stortinget hadde bedt om en "helhetlig plan for korutvikling".

Kulturalliansen vil styrke kulturfrivilligheten

Mandag 5. september ble Kulturalliansen stiftet av 30 organisasjoner. En arbeidsgruppe har i løpet avet års tid utredet grunnlaget for en ny sammenslutning for det frivillige kulturfeltet. Målsetningen er å skape større innflytelse i kulturpolitikken. Norsk sangerforum er blant de 30 stifterne.


Få tilgang til vår digitale sangbok

Norsk sangerforum sin samling av noter på net