Kollektiv forsikring

Vi tilbyr en valgfri, kollektiv forsikringsavtale som sikrer dere over hele verden.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

Forsikringen dekker korets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller som befinner seg på korets øvingslokale eller lager. Eiendelene er forsikret for 10 000 kroner multiplisert med antall medlemmer – maksimalt 200 000 kroner. Kor som har verdier som overstiger den maksimale forsikringssummen, kan kjøpe et tillegg gjennom sitt forbund/forum.

Når medlemmene er på øvelse, turné eller reise dekker forsikringen også private eiendeler som ikke er dekket på annen måte, med inntil 10 000 kroner (egenandelen er 1 000 kroner).Når koret bruker utstyr fra lager ( fane, lydutstyr, instrumenter m.m.) dekkes dette på verdisaksvilkår, begrenset til 200 000 kroner.

INVALIDITET – 500 000 KRONER

Forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykkesskade. Forsikringssummen på 500 000 kroner, utbetales ved 100% invaliditet. Ved lavere medisinsk invaliditet reduseres summen etter uføregraden.

DØD – 50 000 KRONER

Forsikringen gir erstatning etter dødsfall som følge av plutselig og uforutsett ulykke.

NÅR OG HVOR GJELDER FORSIKRINGEN?

Verdisak- og ulykkesforsikringen for medlemmer gjelder under øvelser, konserter og andre arrangement i regi av kor eller forbund, også på reise til og fra slike arrangement. Dekningsområde; hele verden.Korets eiendeler er dekket på heltid på fast øvings- eller lagerlokale.

MELDING OM SKADE

Skade kan meldes til If på telefon 21 49 24 00. Det vises til avtalenummer 899561.