Korsang og bærekraft

Kan vårt engasjement for korsangen bidra til et levende bærekraftig lokalmiljø?

Norsk sangerforum tar klimautfordringene på alvor og ønsker å rette større fokus på bærekraft i arbeidshverdagen og ovenfor medlemmene.

- å tenke miljø som en naturlig og integrert del av korvirksomheten
- å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
- å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
- å etterstrebe en effektiv bruk av energi og lav bruk av forbruksmaterialer
- å bidra til å sette miljø på agendaen ved arrangementer som konserter, festivaler og landsmøter/ distriktstreff

Les mer om FNs bærekraftmål her.

Bærekraftige arrangementer

Noen nyttige lenker:

Standard Norge
https://www.standard.no/fagomr...

Landsrådet for Norges barne - og ungdomsorganisasjoner (LNU)
https://baerekraft.lnu.no/sjek...

Digitale noter
Embalasje og trykksaker utgjør hoveddelen av papiravfallet i Norge. Om lag 78 prosent av papir- og kartongemballasjen som samles inn går til materialgjenvinning, mens resten i hovedsak går til forbrenning med energiutnyttelse.
Alle noteforlagene tilbyr kjøp av digitale noter. Norsk sangerforum tilbyr gratis digitale noter som er ute i det fri.

https://musescore.com/my-score...

Norsk musikkforlag

Grønn kortur

Dersom du velger å reise til et bærekraftig reisemål, bidrar du til å ta vare på vår historiske og kulturelle arv, samtidig som du støtter opp om lokalsamfunn, tradisjoner, natur og miljø.

Transport til øvelsen

Bor du nærme øvingslokalet er dette en fantastisk mulighet til å gå eller sykle til øvelsen – da slår du to fluer i en smekk. Du får gjort unna treningen og du kommer deg fra punkt A til B. Bor du langt unna øvingslokalet, er kollektiv transport et godt alternativ.

Hvis du må kjøre bil kan det lønne seg å samkjøre. Har du en sangervenn som bor i nærheten? Det er både mer økonomisk, fornuftig og ikke minst hyggelig å kjøre sammen.