Støtteordninger for kor

Medlemmer av Norsk sangerforum kan hente ut pengestøtte fra mange kilder. Trenger dere råd om pengestøtte, ta gjerne kontakt med oss.

Støtte til korøvelser

Dere kan søke voksenopplæringsstøtte for korøvelsene deres. Som medlem av Norsk sangerforum er dere også medlemmer av Musikkens studieforbund og har lovfestet rett til å slik støtte.

Momskompensasjon

Kor som er medlemmer av Norsk sangerforum kan motta momskompensasjon fra staten. Dere må også være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynes som forvalter ordningen, og som behandler søknaden Norsk sangerforum sender på vegne av alle medlemskorene sine.

Les mer

Konsertstøtte - Aktivitetsmidler for kor

Aktivitetsmidler for kor tildeles over kulturbudsjettet kap 323 post 78 samt gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2018 utgjorde dette tilsammen 10,645 millioner. Midlene gis i form av konsertstøtte og produksjons- og driftsstøtte:

  • Konsertstøtte: Kor som samarbeider med profesjonelle sangere og instrumentalister. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser. Planlegger dere en konsert hvor dere skal samarbeide med profesjonelle utøvere, kan dere søke støtte fra denne ordningen.

Målgruppe for konsertstøtte er både kor og andre arrangører av korkonserter i Norge.Søknadsfrist er 15. mars og 15. september. Les mer

Frifond

Har dere medlemmer som er under 26 år gamle, kan vi formidle Frifond-støtte til dere. Vi er i dialog med alle medlemskor som kan motta slik støtte.

Drift- og produksjonsstøtte

Kor som holder et høyt nivå kan søke støtte til driften fra Aktivitetsmidler. Søknadsfrist er 15. oktober.

Grasrotandelen

Hvis spillere hos Norsk Tipping velger koret deres som sin grasrotmottaker, kan dere få en andel av alt de spiller for.