Den lyttende korsangeren

Korsang er en flott og viktig aktivitet og i Norge er det mange tusen mennesker som har dette som hobby. Gjennom korsangen lærer man å synge sammen, å musisere og å oppleve musikken sammen.
Det å kunne lytte godt både til sin egen sang og ikke minst sin egen stemme i forhold til de andre stemmene i koret, er en vesentlig del av korsangen.
Her presenterer Norsk Sangerforum et opplegg for gehørtrening som alle korsangere kan bruke hjemme, enten på eget initiativ eller som en del av «hjemmeleksen» dirigenten gir korsangerne sine. Dette kan hjelpe deg til å lære mer om det å lytte og å intonere godt og riktig.
Opplegget baserer seg ikke på at brukerne kan noter, men at man lærer noen viktige musikalske begreper som f.eks. navn på intervaller. Etterhvert skal begrepene kunne knyttes til den musikalske hukommelsen og til intonasjon.
Randi Dugstad har sammen med Norsk sangerforum utviklet øvelsene.
"Dn lyttende korsangeren" er støttet av Musikkens studieforbund