Norsk sangerforum i Buskerud

Medlemskorene våre i Buskerud har valgt å ikke etablere et eget regionalt korforbund. Buskerud musikkråd har et kontor som betjener medlemskorene våre i fylket.