RENSTEMT

Hva er renstemt?

Renstemt musikk er musikk som bygger på de matematisk rene intervallene i overtonerekken

Eksempel i Musescore

Forskjell på renstemt og temperert, dur

Temperert stemming er en måte å stemme instrumenter med fast tonehøyde, som klaver og orgel, slik at oktaven blir renstemt og alle øvrige intervallene får en varierende grad av ustemthet.

Eksempel i Musescore

Forskjell på renstemt og temperert, moll

Temperert stemming er en måte å stemme instrumenter med fast tonehøyde, som klaver og orgel, slik at oktaven blir renstemt og alle øvrige intervallene får en varierende grad av ustemthet.

Eksempel i Musescore