Inkludering i kor

Norsk sangerforum fikk i 2020 tilskudd fra Musikkens studieforbund til å lage en e-bok for kor om inkludering og tilpasset opplæring.

Eboka ble ferdigstilt november 2021 og kan lastes ned her.

Sing Me In ill

De frivillige musikkorganisasjonene ønsker at alle mennesker som ønsker det skal få anledning til å delta i fritidsmusikklivet. Norsk sangerforum vil at korsang skal være en aktivitet uten reservebenk der alle skal kunne få opplæring uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsnivå og andre forhold.

Individuell tilpasning av opplæringen som foregår i kor kan være nødvendig i en del tilfeller. I denne e-boken gir vi eksempler vi på tre deltakergrupper som kan ha nytte av slik tilpasning. Eksemplene vi gir er:

Deltakere som ikke har norsk som sitt morsmål (førstespråk)
Deltakere med bevegelseshemminger
Deltakere med synshemminger