Et korforbund for hele landet -
Korenes stemme i Norge

Norsk sangerforum er et av landets største forbund av kor og vokalgrupper. Vi har en lav medlemskontingent fordi vi ønsker at pengene skal brukes lokalt i hvert enkelt kor. Vi hjelper medlemmene våre med økonomiske støtteordninger, råd og veiledning, og vi arrangerer kurs, festivaler og andre aktiviteter over hele landet.

TSS mannskor

Trondhjem studentsangforening i Sagene kirke


Norsk sangerforum


Kor og vokalgrupper over hele landet - fra Svalbard til Agder, velger Norsk sangerforum som sitt korforbund. Vi er en av landets største organisasjoner for amatørkor med nesten 11.000 medlemmer. Som medlem får du tilgang til en rekke økonomiske støtteordninger og rabattavtaler, og du blir del av et landsdekkende fellesskap av sangere. Norsk sangerforum sine distriktsledd har kontorer mange steder i landet, men alle medlemskor kan også få hjelp fra hovedkontoret vårt. Vi er en moderne organisasjon som samarbeider med mange andre for at du og koret ditt skal ha så gode forhold som mulig.

Tilhørighet til paraplyorganisasjoner og samarbeidsorganer

Norsk sangerforum er aktive medlemmer i paraplyorganisasjonen Norsk musikkråd (NMR). Musikkrådet har som hovedoppgave er å være en musikkpolitisk interesseorganisasjon for musikklivet og medlemsorganisasjonene. Musikkrådet arbeider overfor sentrale myndigheter som bl.a. Storting, Regjering og Norsk Kulturråd. Musikkrådet fordeler også driftstilskudd til musikkorganisasjonene og forvalter bl.a. FRIFOND og KOMP-tilskuddsordningene.

Vi er også medlem av Musikkens studieforbund (MSF), musikklivets eget studieforbund. Musikkens studieforbund forvalter voksenopplæringstilskuddene til medlemsorganisasjonene og arbeider aktivt både faglig og administrativt for å utvikle tilskuddsordningen, tilskuddsrammene, søknads- og rapporteringssystemer og faglige sider ved ordningen.

Norsk sangerforum er medlem av Frivillighet Norge – et samarbeidsforum for hele den frivillige sektor. Frivillighet Norge arbeider for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge.

Norsk sangerforum er også med i nettverket Krafttak for sang, som er en bred samarbeidsplattform som har som formål å reformere og styrke sangens rolle i Norge.

Norsk sangerforum er aktiv medlem av European Choral Association – Europa Cantat (ECA-EC), en internasjonal organisasjon med medlemmer fra 27 europeiske land. ECA-EC organiserer en rekke festivaler, kurs og konferanser. Medlemmer i Norsk sangerforum får derved tilgang til et aktivt, internasjonalt nettverk.

Norsk sangerforum er medlem av International Federation for Choral Music, en verdensomspennende organisasjon med medlemmer i alle verdensdeler.

Norsk sangerforum er medlem av Kulturalliansen, et samarbeidsorgan for det frivillige kulturlivet i Norge.

Handlingsplan 2022-2024 Vedtekter