Medlemsfordeler

Norsk sangerforum har en av de laveste medlemskontingenten blant voksenkororganisasjonene i Norge. Alle nasjonale tilskuddsordninger er de samme uavhengig av organisasjonstilknytning. Det er mange grunner til å melde koret eller vokalgruppa inn i Norsk sangerforum.

Medlemskontingent i Norsk sangerforum er kr. 115.- pr. sanger i koret.
Noen regioner har i tillegg distriktsleddkontingent. Ta kontakt med oss for mer informasjon.


Voksenopplæringsstøtte - og rett til gratis øvingslokaler.

Gjennom medlemskapet i Norsk sangerforum er dere også medlem av Musikkens studieforbund. Dere kan motta offentlig støtte for hver eneste time dere har korøvelse. Hvis dere mottar slik støtte, har dere også rett til å benytte offentlig eide undervisningslokaler uten å betale for det.

Momskompensasjon

Kor som er medlemmer av Norsk sangerforum kan motta momskompensasjon fra staten. Dere må også være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynes som forvalter ordningen, og som behandler søknaden Norsk sangerforum sender på vegne av alle medlemskorene sine.Norsk sangerforum søker slik støtte på vegne av dere, og overfører pengene til korets konto.Det er regnskapet for koret som legges til grunn for søknaden, men dere trenger ikke fylle ut noe søknadsskjema selv. Send regnskapet til oss innen den fristen vi setter hvert år, så trenger dere ikke tenke med på saken før pengene kommer inn på kontoen deres mot slutten av året.Norsk sangerforum sender melding til alle medlemskorene sine hvert år om hvilke frister som gjelder.Les mer

Frifond

Er noen eller alle medlemmene deres under 26 år gamle? I så fall kan dere få utbetalt Frifond-støtte gjennom Norsk sangerforum.

KOPINOR-avtale

Som medlemmer av Norsk sangerforum kan dere tegne en spesielt gunstig avtale med KOPINOR som gir rett til å lage kopier av noter dere eier. Avtalen gir også rett til å digitalisere notene deres.

Les mer om avtalen her.

Kurs for korsangere og dirigenter

Norsk sangerforum og våre distriktsledd arrangerer flere kurs for dirigenter og korsangere. Informasjon om kursene er på distriktsleddenes nettsider.

Internasjonalt nettverk

Som medlemmer av Norsk sangerforum er dere også medlemmer av European Choral Association - Europa Cantat. Det gir dere tilbud om festivaler, kurs, studieturer og mye annet.

Rabatt på noter

Som medlemmer får dere solid rabatt når dere kjøper noter hos Cantando musikkforlag. Cantando kan levere dere noter fra alle forlag over hele verden.

Digitale verktøy

Norsk sangerforum samarbeider tett med MuseScore om å utvikle digitale hjelpemidler for korsangere og dirigenter. Det meste av det vi lager er gratis, men som medlem hos oss, får dere også spesielle fordeler og tilbud om nyvinninger.

Kollektiv forsikring

Vi tilbyr en valgfri, kollektiv forsikringsavtale som sikrer dere over hele verden.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

Forsikringen dekker korets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller som befinner seg på korets øvingslokale eller lager. Eiendelene er forsikret for 10 000 kroner multiplisert med antall medlemmer – maksimalt 200 000 kroner. Kor som har verdier som overstiger den maksimale forsikringssummen, kan kjøpe et tillegg gjennom sitt forbund/forum.

Når medlemmene er på øvelse, turné eller reise dekker forsikringen også private eiendeler som ikke er dekket på annen måte, med inntil 10 000 kroner (egenandelen er 1 000 kroner).Når koret bruker utstyr fra lager ( fane, lydutstyr, instrumenter m.m.) dekkes dette på verdisaksvilkår, begrenset til 200 000 kroner.

INVALIDITET – 500 000 KRONER

Forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykkesskade. Forsikringssummen på 500 000 kroner, utbetales ved 100% invaliditet. Ved lavere medisinsk invaliditet reduseres summen etter uføregraden.

DØD – 50 000 KRONER

Forsikringen gir erstatning etter dødsfall som følge av plutselig og uforutsett ulykke.

NÅR OG HVOR GJELDER FORSIKRINGEN?

Verdisak- og ulykkesforsikringen for medlemmer gjelder under øvelser, konserter og andre arrangement i regi av kor eller forbund, også på reise til og fra slike arrangement. Dekningsområde; hele verden.Korets eiendeler er dekket på heltid på fast øvings- eller lagerlokale.

MELDING OM SKADE

Skade kan meldes til If på telefon 21 49 24 00. Det vises til avtalenummer 899561.

Veiledende dirigentavtaler og mønstervedtekter for kor

Ring oss gjerne eller send oss en mail om dere har noen spørsmål.

Her har du tilgang til arbeidsavtaler og arbeidsbeskrivelse med dirigent.

Dirigent arbeidsbeskrivelse

Dirigent arbeidsavtale

Dirigentkontrakt naeringsdrivende

Mønstervedtekter for kor

Monstervedtekter kor

Billigere korturer

Gunstige avtaler med flere reiseoperatører. Ta kontakt med Norsk sangerforum og vi hjelper dere.

Gratis rådgivning

Norsk sangerforum har erfarne rådgivere som hjelper ditt kor med spørsmål knyttet til støtteordninger, kordrift, kurs, repertoar, øvingslokaler, veiledende dirigentavtaler, festivaler og andre relevante spørsmål.

ChoirMate

Medlemmer av Norsk sangerforum får spesielt gunstige vilkår for bruk av koradministrasjonssystemet ChoirMate.