Styret i Norsk sangerforum 2024-2026


Styreleder
Iver Waage

Nestleder
Mona Martinsen

Styremedlemmer
Trond R. Larsen
Hege Håkonsen
Anne Karin Støren

Varamedlem
Jon G. Reinholdt