ØVELSER TIL KORSANGER

Eksempler utarbeidet av Randi Dugstad

Kanon av M. Paetorius

John Wilbye - (En gammel sang om Fredrik) Her kommer det første temaet i
alle stemmer, enten fra kvinten i tonearten Gmoll, eller fra grunntonen. Utfordring: ren kvint.
Melodibevegelsen er fallende, noe som også er en utfordring, her kan man øve spesielt på store og små sekunder i nedadgående bevegelse.
Her kan man knytte sangen spesielt til kapittel 1 i gehørtrening, ren kvint, kanskje spesielt til ren kvint ned og opp, noe som ofte er vanskeligere enn å synge kvinten nedenfra, opp og så ned igjen.

Øvelse i Musescore

Thus saith My Cloris Bright - John Wilbye

Denne enkle kanon har mange muligheter når det gjelder å øve på intonasjon. Man kan knytte den til øvelsene i kapittel 1, 2, 3, 4, osv. (sjekk)

Øvelse i Musescore