Momskompensasjon

Lotteri Og Stiftelestilsynet

Kor som er medlemmer av Norsk sangerforum kan motta momskompensasjon fra staten. Dere må også være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynes som forvalter ordningen, og som behandler søknaden Norsk sangerforum sender på vegne av alle medlemskorene sine.

Norsk sangerforum søker slik støtte på vegne av dere, og overfører pengene til korets konto.

Norsk sangerforum sender melding til alle medlemskorene sine hvert år om hvilke frister som gjelder.

Les mer