Momskompensasjon

Lotteri Og Stiftelestilsynet

Kor som er medlemmer av Norsk sangerforum kan motta momskompensasjon fra staten. Dere må også være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynes som forvalter ordningen, og som behandler søknaden Norsk sangerforum sender på vegne av alle medlemskorene sine.

Norsk sangerforum søker slik støtte på vegne av dere, og overfører pengene til korets konto.

Det er regnskapet for koret som legges til grunn for søknaden, men dere trenger ikke fylle ut noe søknadsskjema selv. Send regnskapet for 2020 innen 15. mai 2021 til mail moms@sangerforum.no og registrer korets navn og utgifter i denne lenken Søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2020 så trenger dere ikke tenke med på saken før pengene kommer inn på kontoen deres mot slutten av året.

Norsk sangerforum sender melding til alle medlemskorene sine hvert år om hvilke frister som gjelder.

Les mer