Søk momskompensasjon regnskapsåret 2023

Kor og vokalgrupper som er medlem av Norsk sangerforum bruker dette skjemaet for å søke momskompensasjon.
Frist for innsending er 1. juni 2024
For å søke Momskompensasjon må koret være registrert i Frivillighetsregisteret. Dere kan sjekke i Brønnøysundregisteret om dere er registrert. Følg denne lenken https://www.brreg.no/

Søknad om momskompensasjon

For å få godkjent søknad må dere være registrert i Frivilighetsregisteret

Skulle det være noe feil ønsker vi å komme i kontakt med deg så raskt som mulig.

Skulle det være noe feil ønsker vi å komme i kontakt med deg så raskt som mulig.

Her skriver du inn de totale utgiftene dere hadde i 2023. Du kan bare skrive inn et tall i feltet (for eksempel 481794). Hvis du skriver noe annet (for eksempel 481794 kroner), vil du få en feilmelding.

Jeg er inneforstått med at informasjonen jeg sender i dette skjemaet skal brukes av Norsk sangerforum for å søke momskompensasjon på vegne av koret/vokalgruppen jeg representerer. Jeg er klar over at jeg har et ansvar for å kunne dokumentere de opplysningene jeg har gitt, og vil levere nødvendig dokumentasjon dersom denne søknaden blir trukket ut til kontroll.