Hederstegn med skjemautfylling nederst

NORSK SANGERFORUMS HEDERSBEVISNINGER

Hederstegn for 25 og 40 års medlemskap i kor

Hederstegn for arbeid for sang og korvirksomhet

HEDERSTEGN FOR MEDLEMSKAP I KOR

Hederstegnet utdeles for henholdsvis 25 års og 40 års aktivt medlemskap i kor. Det er opp til korene selv og lokalmiljøet å dele ut hederstegn for kortere jubileumsperioder. Også medlemskap i andre kor enn de som er medlem i Norsk sangerforum regnes med, men søkeren må være medlem i et av Norsk sangerforums kor på tildelingstidspunktet.Hederstegnet består av diplom og medalje.Tildelingen avgjøres av Norsk sangerforums styre etter søknad fra medlemskoret.Utdelingen kan skje på et arrangement i regi av distriktsforbund, samarbeidsforum eller lokalt kor

HEDERSTEGN FOR ARBEID FOR SANG OG KORVIRKSOMHET

Hederstegnet kan tildeles personer som i mange år har gjort en særdeles stor innsats for sang og korarbeid i Norge. Hederstegnet består av et diplom. Tildelingen avgjøres av Norsk sangerforums styre etter søknad fra medlemskoret. Styret kan også på egen hånd tildele hederstegn for arbeid for sang og korvirksomhet. Utdelingen kan skje på et arrangement i regi av distriktsledd, samarbeidsforum eller lokalt kor – eller i et eget arrangement

ANNET

Norsk sangerforum fører oversikt over tildelinger av hederstegn, med begrunnelse for tildelingen.

Kostnader til hedersbevisningene for medlemskap i kor og for arbeid for sang og korvirksomhet dekkes av Norsk sangerforum.

Fyll ut skjema