KOPINOR-avtale

Som medlemmer av Norsk sangerforum kan dere tegne en spesielt gunstig avtale med KOPINOR som gir rett til å lage kopier av noter dere eier. Avtalen gir også rett til å digitalisere notene deres. Les mer om avtalen her.