Norsk sangerforum i Nordland

I Nordland har medlemskorene våre valgt å ikke etablere et eget regionalt ledd. Nordland musikkråd har et kontor som betjener medlemmene våre i fylket.

Nordland musikkråd