Aktivitetsmidler for kor

Aktivitetsmidler For Kor

Aktivitetsmidler for kor tildeles over kulturbudsjettet kap 323 post 78 samt gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2018 utgjorde dette tilsammen 10,645 millioner. Midlene gis i form av konsertstøtte og produksjons- og driftsstøtte:

  • Konsertstøtte: Kor som samarbeider med profesjonelle sangere og instrumentalister. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser. Planlegger dere en konsert hvor dere skal samarbeide med profesjonelle utøvere, kan dere søke støtte fra denne ordningen.
  • Produksjons- og driftsstøtte: Kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som konsertstøtten.

Målgruppe for konsertstøtte er både kor og andre arrangører av korkonserter i Norge.

Søknadsfrist er 15. mars og 15. september for Konsertstøtte og 15. oktober for Produksjons- og driftstøtte.


Les mer