SKALAER

Alle øvelser starter med at tempo blir oppgitt, en hel takt. Du får også alltid oppgitt første tone. Øvelsene er notert både i G- og F-nøkkel.
Vi anbefaler at du synger alle øvelsene, selv om de ikke er i ditt vanlige stemmeleie.
Øvelsene er laget av Norsk sangerforum

Diatonisk skala

En diatonisk skala er en 7-toneskala som er bygget opp av fem heltonetrinn og to halvtonetrinn. Durskalaen, mollskalaen og alle kirketoneartene er diatoniske skalaer.

Eksempel i Musescore

Eksempel på Youtube