Bli medlem

Norsk sangerforum har den laveste medlemskontingenten blant voksenkororganisasjonen i Norge. Alle nasjonale tilskuddsordninger er de samme uavhengig av organisasjonstilknytning. Det er mange grunner til å melde koret eller vokalgruppa inn i Norsk sangerforum.

Som medlemmer av Norsk sangerforum kan dere motta støtte til voksenopplæring (dere lærer noe nytt hver gang dere kommer sammen for å øve, og det fortjener dere støtte til). Hvert år kan dere også få utbetalt momskompensasjon for kostnadene dere har til å drive koret. Og dersom dere har medlemmer som er under 26 år gamle, kan vi hjelpe dere å få Frifond-støtte. Medlemskontingenen i Norsk sangerforum er 115 kroner per medlem i koret ditt. Enkelte av distriktsleddene våre har også en lokal kontingent i tillegg.

Se også våre medlemsfordeler her.

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet

Vi vil gjerne ha epostadressen til deg som fyller ut skjemaet.

Hva slags type kor er dere?
Ønsker dere å delta i vår kollektive forsikringsavtale

Dere kan delta i den kollektive forsikringsavtalen, som er en ulykke- og verdisakforsikring. Det koster 35 kroner per medlem.

Har dere medlemmer som er under 26 år gamle?

Hvis dere har medlemmer som er under 26 år gamle, kan dere kanskje motta såkalt Frifond-støtte. I så fall kontakter vi dere.