Spørreundersøkelse for deg mellom 20 og 40 år

Spørreundersøkelse for deg mellom 20 og 40 år

Har du sunget i kor tidligere?
Deltar du eller har du deltatt i andre kulturfritidsaktiviteter?
Hva skal til for at du begynner å synge i kor?
Hvilke kor ønsker du å begynne i?