Norsk sangerforum i Innlandet

Medlemskorene våre i Innlandet har valgt å ikke etablere et eget distriktsledd. Innlandet musikkråd har et kontor som står til tjeneste for medlemmene våre i regionen.

Innlandet Musikkråd