Medlemskontingent 2022

Fredag 8. april sendte Norsk sangerforum ut faktura om innbetaling av medlemskontingent 2022

Kontaktperson eller kasserer vil motta en epost med et vedlegg. Frist for innbetaling er 1. mai 2022.