Nyheter  Lørdag 26. mars 2022

Hva er et egnet øvelokale for kor?

Egnet øverom skaper god musikk.

Hva kan ditt kor sjekke uten å kontakte fagfolk

 1. Volum: Er rommet stort nok?
  En sanger trenger minst 25 m3 plass i øverommet (er dere 20 sangere, minst 500 m3)
 2. Takhøyde
  For et kor med 13 - 30 sangere må takhøyden være minst 4,5 meter.
  Et kor med over 30 sangere må ha en takhøyde på minst 5 meter
 3. Etterklangstid.
  Gjennomsnittlig etterklangstid må være tilpasset rommets bruk.
  Her er antall sangere og hvilken sjanger koret synger avgjørende. Vi anbefaler at dirigenten foretar en vurdering i forhold til den musikalske sjangeren.

Volum og takhøyde er det aller viktigste. Er det i orden og trenger mer hjelp, ta kontakt med Norsk sangerforum

ISO 23591:2021
Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces

Kortkurs, musikklokaler
https://www.musikk.no/nmr/loka...

Kulturrom
https://www.kulturrom.no/tilsk...

https://www.musikklokaler.no/