Nyheter  Tirsdag 31. august 2021

Søknadsfrist er 15. sept.

Tilskuddsordningen for frivillighet og idrett som følge av covid-19 ble før sommeren utvidet til å vare fram til 31. oktober. Ordningen gjelder i perioden fra 1. jan. - 31. okt. Søknadsfristen er 15. sept. Se https://lottstift.no/nb/tilsku...

Vi oppfordrer likevel medlemskorene til å søke for tiltak og aktivitet gjennomført i vårsemesteret/sommeren allerede nå. Dette både for å få en bedre økonomisk oversikt selv, og for å unngå å samle opp altfor mye i samme søknad. Merk at minstegrensen for søknaer på kr 25.000,- ikke gjelder for denne ordningen. Se her for vanlige spørsmål og svar om ordningen.

Firvillig samfunnsoppdrag 750x456