Nyheter  Mandag 14. august 2023

Jon G. Olsen takker for seg i Norsk sangerforum

Jon G. Olsen var en viktig pådriver for etableringen av Norsk sangerforum i 2001. Som daglig leder i Akershus musikkråd, påtok han seg også ansvaret for å lede Norsk sangerforum.

Organisasjonen har vokst mye siden etableringen. Fra ca. 3000 medlemmer de første årene teller Norsk sangerforum i dag neste 11000 medlemmer.
Vi takker Jon for den store innsatsen han har gjort for Norsk korliv. Med Jon i førersetet har organisasjonen fått en bred og solid forståelse på hvorfor det frivillige musikklivet trenger et godt musikkfellesskap og ikke minst kunnskapen og etterhvert spisskompetansen vi har om egnede lokaler for lydsvak musikk.
Norsk sangerforum tar med seg både viktigheten av fellesskap og kunnskap og gleder seg til videre samarbeid med musikkrådene og andre frivillige musikkorganisasjoner.

Olsen fortsetter som daglig leder i Akershus musikkråd. Norsk sangerforum foretar endringer internt. Fra og med 15. august er Sigurd Engesnes ny daglig leder og Kjetil Aamann ny organisasjonssjef for Norsk sangerforum.