Nyheter  Fredag 13. august 2021

Korona og øvelser - hva gjelder nå?

Nye oppdateringer 12. august etter møte i Norsk musikkråds smitteverngruppe. Se her for hva som gjelder i høst.