Korona

Covid-tilskuddordningen utvidet og utsatt frist - les mer her.

Gjennomføring av korøvelse

Status pr 12. august:

  • Musikkøvelser kan gjennomføres i grupper på inntil 30 personer innendørs, og inntil 40 personer utendørs. Flere grupper kan disponere samme øvingsareal eller øvingsrom, men hver gruppe må holdes adskilt med 2 meter avstand mellom hver gruppe. Ved økt lokal smitte anbefaler FHI å redusere gruppestørrelsen (fhi.no)
  • Det bør tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten (fhi.no). Som en ekstra forholdsregel anbefaler vi fortsatt 1,5 meter avstand i front. Ved høyt smittetrykk: 2 meter i alle retninger. Gjennomlufting og god ventilasjon i øvingslokalet er viktig.

De viktigste huskereglene for gjennomføring av korøvelse

  1. Ikke delta på korøvelse om du er syk
  2. Husk god hygiene.
  3. Ingen fysisk nærkontakt.
  4. God avstand mellom sangere og dirigent.
  5. Husk god gjennomlufting av lokalet i pausene.
  6. Øvingslokalet må være egnet.


Norsk sangerforum setter smittevernhensyn foran alt. Korøvelse skal oppleves trygt for alle som er tilstede. For mange sangere er øvelsen og møte med andre venner og medsangere et av ukas høydepunkt. Vi mener korøvelser er et viktig bidrag til å gjenåpne samfunnet og hvis alle overholder smitteverntiltakene er det trygt å gå på øvelse.

Ofte stilte spørsmål Norsk sangerforum mener: Stimuleringsmidler til kor Forberedelser til høstens korøvelser Ny krisepakke til frivilligheten Revidert nasjonalbudsjett løser ikke korenes problemer Med rett til å øve i egnede lokaler