Korona

Oppdatering 13. februar

Kulturdepartementet har bekreftet at den nasjonale anbefalingen om å avstå fra innendørs fritidsaktivitet for voksne, ikke er til hinder for at kommuner selv kan tillate organisert fritidsaktiviteter innendørs, dersom de vurderer at situasjonen tillater det. Det betyr at kommunen selv har myndighet til å åpne for innendørs fritidsaktiviteter, deriblant korøvelse, for de over 20 år.

Dersom det er innført et forsterket tiltaksnivå i kommunen kan det foreligge et forbud. Selv om fritidsaktiviteter ikke er konkret omtalt i form av et forbud, er det likevel ikke i tråd med den anbefalingen som nasjonale myndigheter har etablert i januar.

Hvorfor forholde seg til dette?
Vår tilrådning er at lokal smittevernmyndighet, altså kommunen, konsulteres før det gjennomføres innendørs musikkøvelser for voksne. Kommuneleger tolker imidlertid betydningen av en nasjonal anbefaling ulikt.

Svar på spørsmålet er derfor:
I prinsippet trenger dere ikke spørre kommunen om det, men all den tid det foreligger en nasjonal anbefaling er det uklokt å iverksette innendørs musikkøvelser, uten å ha konsultert lokal smittevernmyndighet. Dersom kommunen mener det ikke bør gjennomføres innendørs musikkøvelser bør det respekteres, uavhengig av grunn.
Musikkøvelser er i denne sammenhengen å forstå som en privat sammenkomst. Konserter og andre arrangementer med et publikum er regulert av arrangementsforbudet i den statlige covid-19 forskriften, utover eventuelle lokale bestemmelser som måtte komme i tillegg.

Smittevernplakat

De viktigste huskereglene for gjennomføring av korøvelse

  1. Ikke delta på korøvelse om du er syk
  2. Husk god hygiene.
  3. Ingen fysisk nærkontakt.
  4. God avstand mellom sangere og dirigent. Minimum en meter, men les våre anbefalinger i smittevernveilederen.
  5. Øvingslokalet må være egnet.

Norsk musikkråd har sammen med blant annet Norsk sangerforum utarbeidet Smittevernveileder for musikkøvelser. Veilederen er godkjent av Helsedirektoratet og de sier følgende. "Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at det ikke bidrar til økt smitterisiko og at øvelsen kan gjøres i samsvar med anbefalingene"

Du kan lese "Smittevernveilederen for musikkøvelser" til Norsk musikkråd her.

Koralliansen har utarbeidet et supplement til smittevernveilederen som du finner her.

Mange kommuner og skoler stiller krav til renhold etter bruk av øvingslokale. På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider er det råd om rengjøring og desinfeksjon. Les mer om rådene her.

Norsk sangerforum setter smittevernhensyn foran alt. Korøvelse skal oppleves trygt for alle som er tilstede. For mange sangere er øvelsen og møte med andre venner og medsangere et av ukas høydepunkt. Vi mener korøvelser er et viktig bidrag til å gjenåpne samfunnet og hvis alle overholder smitteverntiltakene er det trygt å gå på øvelse.

Ofte stilte spørsmål Norsk sangerforum mener: Stimuleringsmidler til kor Forberedelser til høstens korøvelser Ny krisepakke til frivilligheten Revidert nasjonalbudsjett løser ikke korenes problemer Med rett til å øve i egnede lokaler