Koronasituasjon

Her finner du råd og informasjon om gjennomføring av korøvelser og konserter i koronatiden

Smittevernplakat

De viktigste huskereglene for gjennomføring av korøvelse

  1. Ikke delta på korøvelse om du er syk
  2. Husk god hygiene.
  3. Ingen fysisk nærkontakt.
  4. God avstand mellom sangere og dirigent. Minimum en meter, men les våre anbefalinger i smittevernveilederen.
  5. Øvingslokalet må være egnet.

Norsk musikkråd har sammen med blant annet Norsk sangerforum utarbeidet Smittevernveileder for musikkøvelser. Veilederen er godkjent av Helsedirektoratet og de sier følgende. "Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at det ikke bidrar til økt smitterisiko og at øvelsen kan gjøres i samsvar med anbefalingene"

Du kan lese "Smittevernveilederen for musikkøvelser" til Norsk musikkråd her.

Koralliansen har utarbeidet et supplement til smittevernveilederen som du finner her. Supplementet er oppdatert 19. august med presiseringer vedrørende plassering og eventuell smittesporing.

Mange kommuner og skoler stiller krav til renhold etter bruk av øvingslokale. På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider er det råd om rengjøring og desinfeksjon. Les mer om rådene her.

Norsk sangerforum setter smittevernhensyn foran alt. Korøvelse skal oppleves trygt for alle som er tilstede. For mange sangere er øvelsen og møte med andre venner og medsangere et av ukas høydepunkt. Vi mener korøvelser er et viktig bidrag til å gjenåpne samfunnet og hvis alle overholder smitteverntiltakene er det trygt å gå på øvelse.

Norsk sangerforum mener: Stimuleringsmidler til kor Forberedelser til høstens korøvelser Ny krisepakke til frivilligheten Revidert nasjonalbudsjett løser ikke korenes problemer Med rett til å øve i egnede lokaler