Nyheter  Tirsdag 14. desember 2021

Forlengelse av kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten

Ordningene justeres slik at dekningsgraden settes til 70 prosent også ved avlyste arrangementer og aktiviteter.

Fra Regjeringen
"Det settes av 600 millioner kroner til tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.

– Vi gjør samtidig noen endringer, og for idretten og frivilligheten vil det ikke lenger være noen forskjell i om arrangementet blir avlyst eller nedskalert. Dekningsgraden vil være den samme, sier kultur- og likestillingsministeren.

Ordningene justeres slik at dekningsgraden settes til 70 prosent også ved avlyste arrangementer og aktiviteter. Dekningsgraden er allerede 70 prosent for aktiviteter og arrangementer som er helt eller delvis gjennomført. Denne justeringen gis tilbakevirkende kraft til 8. desember 2021. Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil dekningsgraden igjen settes til 50 prosent ved avlysning. Ordningene forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Dette er ordninger som vil bety mye for alle de som står i en tung situasjon. Nok en gang må arrangører, kunstnere, lag og ildsjeler avlyse, flytte forestillinger og skuffe publikum. Selv om dette er vanskelig, skal kulturen, idretten og frivilligheten være trygge på at regjeringen sørger for gode og treffsikre økonomiske ordninger så lenge denne krisa varer, avslutter kultur- og likestillingsministeren."

For å komme til Lotteri- og stuftelsestilsynet sin søknadsside kan du trykke her.