Nyheter  Tirsdag 29. mars 2022

Vellykket landsmøte i Norsk sangerforum

Norsk sangerforum gjennomførte en vellykket fagdag og landsmøte i Stavanger 26.- 27. mars.

Etter lang nedstengning kunne de tillitsvalgte i Norsk sangerforum endelig møtes til en fysisk samling. Norsk sangerforum har en bred kunnskap innenfor musikkfaglig utviklingarbeid og organisasjonsutvikling. Fagdagen bød på innlegg om integrering og mangfold i kor, vekst og utvikling i kor, digital gehøropplæring og egnede øvelokaler.

Tidligere lektor i hørelære, Randi Dugstad, har utviklet digitalt gehøropplæring i kor. Hun presenterte et opplegg for gehørtrening som alle korsangere kan bruke hjemme, enten på eget initiativ eller som en del av «hjemmeleksen» dirigenten gir korsangerne sine.

Dirigent Aleksandra Orzechowska-Niedziela ga en god innføring i "Sircle songs & vocal painting". Teknikken har sitt utspring fra Det Jyske Musikkonservatoriet. Teknikken gir en tettere kommunikasjon mellom dirigent og sanger.

Dekan og professor Morten Wensberg ved Universitetet i Stavanger ga oss en grundig informasjon i Digitale dirigentstudier. Fra høsten av igangsettes det et Digitalt korlederstudium med Kjetil Almenning som hovedlærer.

Norsk sangerforum har god spisskompetanse på de akustiske forholdene i øve - og fremføringsrom. Fagdagen siste del var å besøke ulike øverom og se på deres egnethet. Jon G. Olsen ga oss en grundig innføring med å vise til akustikkrapporter i de ulike rommene.

Fagdagen ble avsluttet med en strålende konsert av Stavanger Studentsangforening.

Landsmøtet ble åpnet av Inghild Vanglo, leder for regional-, kultur - og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune.
Styreleder i Norsk sangerforum, Petter Spæren, ønsket forsamlingen velkommen med fremheve organisasjonens åpenhetskultur, inkludering og samarbeidsevner.

Det ble få utskiftninger i styret da de fleste ønsket å fortsette i en ny periode, forhåpentligvis med flere fysiske samlinger.

Styret i 2022 - 2024 er:

Styreleder: Petter Spæren
Nestleder: Mona Martinsen
Styremedlemmer:
Iver Waage
Hege Håkonsen
Jon G. Reinholdt
Varamedlemmer:
Mats Roar Sakshaug
Wenche Majorsæter