Nyheter  Onsdag 8. desember 2021

Nye smitteverntiltak fra 9. desember

Regjeringen innfører nye smitteverntiltak som gjelder fra midnatt 9. desember. Tiltakene påvirker koraktiviteten, men det er fortsatt mulig å gjennomføre konserter og øvelser.

De nye anbefalingene for organisert fritidsaktiviteter
(Fritidsaktivitet omfatter bl.a. korøvelser)

  • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Det er tillat med flere grupper på en øvelse. Det anbefales to meter mellom hver gruppe.
  • Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve øvelsen.
  • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år øver.

De nye bestemmelsene for arrangementer

  • 3xkohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste plasser.
  • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for avstand for grupper bl.a. for utøvere (i denne sammenheng, kor) på kulturarrangementer. Det er ingen antallsbegrensning på hvor mange som kan være på scenen samtidig.
  • På arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig med avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
    (For dere som arrangerer konsert i kirken anbefaler vi dere å kontakte kirkens administrasjon om faste tilviste plasser. De fleste kirkene har oversikt over hvor mange plasser de kan tillate ved faste tilviste plasser)

Smittevernveilederen blir oppdatert onsdag kveld

Norsk musikkråd har publisere en revidert versjon av Smittevernveilederen. Du kan registrere deg her, så vil du få en e-post idet den nye veilederen er publisert. Så lenge man følger de tiltakene som nå blir innført, er det lov å gjennomføre konserter og øvelser. Vi håper dere får en musikalsk førjulstid ved at de fleste konsertene som er planlagt nå før jul gjennomføres.

Vi i Norsk sangerforum har stor forståelse for at dette er krevende tid for korene og ikke minst tunge avgjørelser for styrene. Vi ønsker å være der for dere og kontakt oss gjerne på telefon 21 53 74 10 eller send oss mail til sangerforum@musikk.no for en prat eller konkrete spørsmål.