Nyheter  Onsdag 2. februar 2022

Store lettelser for korøvelser og konserter

Nå kan vi gjenoppta korøvelser uten hensyn til antallbegrensinger og gruppeinndelinger.


Følgende gjelder nå for korøvelser

Det er ikke lenger krav eller anbefaling om at kor deles inn i grupper. Anbefalingen om ekstra avstand fjernes også. Dermed kan hele koret igjen øve sammen uten ekstra avstand, uavhengig av antall deltakere.
Som hovedregel gjelder fortsatt anbefalingen om å holde 1 meter avstand, men dette gjelder ikke hvis mindre avstand er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.
Anbefalingen om god ventilasjon eller lufting der man oppholder seg med personer utenfor husstanden over lengre tid gjelder fortsatt.

Følgende gjelder nå for arrangementer

For alle typer arrangementer blir det nå ingen begrensning på hvor mange publikum kan være til stede. På arrangementer med faste tilviste passer fjernes avstandskravet når man sitter i setet. Dermed kan alle seter i en sal benyttes. Kravet om 1 meter avstand gjelder dermed ved inn- og utgang før og etter arrangementet.Kravet om 1 meter avstand gjelder fortsatt på arrangementer uten faste tilviste plasser. Det blir også stilt krav til smittevernforsvarlig drift.

De nye smittevernreglene som trer i kraft fra 1. februar kl 23.00 er:

  • Tidligere anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter og arrangementer oppheves.
  • Den generelle anbefalingen om 1 meters avstand ved gjennomføring av aktivitet skal ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.
  • På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
  • Krav om munnbind gjelder ikke når en sitter i et fast tilvist sete, men må vurderes av den enkelte.
  • På arrangementer uten faste tilviste plasser videreføres kravet om at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
  • Det forskriftsfestes at det for alle arrangementer gjelder krav til smittevernforsvarlig drift, herunder utpeke ansvarlig person og opprettholdelse av krav til hygiene, samt følge relevante standarder om smittevern.