Nyheter  Fredag 1. oktober 2021

Ny internasjonal standard for musikkøverom er lansert

Daglig leder i Akershus musikkråd og Norsk sangerforum Jon G. Olsen ledet arbeidet med den internasjonale standarden for musikkøverom.
Gjennom tre år har en arbeidsgruppe bestående av 28 eksperter fra blant annet Norge, Danmark, Tyskland, Japan, Korea, Brasil, USA og New Zealand utarbeidet standarden.

Den nye internasjonale standarden for musikkøverom ble lansert på Frogner skole og kultursenter i Lillestrøm kommune, det eneste målte øverommet i Akershus som tilfredsstiller den nye standarden. Standarden inneholder akustiske kvalitetskriterier for rom som brukes til musikkøvelser, og denne ble lansert med politikere og musikkorganisasjoner til stede.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fikk overrakt standarden under lanseringen.

– Nå får musikken sin standard slik idretten har hatt, det er viktig at fylker og kommuner nå følger opp dette når de skal bygge, sa Trøen.

Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold. Det er om lag en halv million profesjonelle og frivillige musikkutøvere i Norge. Nå har musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker gode lydforhold et nyttig verktøy for å sikre at musikkøverom er egnet til musikkutøvelse.

– Politikere og kulturarbeidere må forstå hvilken betydning infrastrukturen har for at musikken skal få virke, og det gjør denne standarden oss bevisste på. Uegnede lokaler gir dårlige musikkopplevelser, frafall og helseskader, uttalte styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Borgundvaag under lanseringen.