Nyheter  Fredag 28. april 2023

Endelig et løft for kulturfrivilligheten!

Regjeringen har lansert strategien for Kulturfrivilligheten, "Rom for deltakelse"

TSS mannskor

Trondhjem studentsangforening i Sagene kirke

Norsk sangerforum har målrettet arbeidet med bedre rammebetingelser og egnede lokaler for kor. I vårt høringsinnspill rettet vi fokus på disse områdene. Vi er hørt!

Strategiens fire satsingsområder er.

- Rammebetingelser
- Tilgang til egnede lokaler
- Sikre bred deltakelse og inkludering
- Styrke samspillet mellom frivillige og profesjonelle.

Strategien er historisk hvor kulturfrivilligheten er et nytt politisk område og at de allerede nå lover nye midler.
I første omgang øker de potten med 46 millioner fordelt på følgende.

30 millioner kroner går til en tilskuddsordning til kulturbygg som forvaltes av fylkene.
10 millioner kroner til Kulturrom, en tilskuddsordning for akustikkmåling, utberdringer av øvelokaler og teknisk utstyr og tekniske løsninger.
6,5 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for kor og korps.

Dette er en gledens dag.
Løftet er igang, men det må vedvare.
Etterslepet er stort.

https://www.regjeringen.no/no/...