Nyheter  Mandag 11. juli 2022

Fellesavtale med TONO

Vi har fornyet avtalen med TONO for 2. halvår 2022. For medlemmer av Norsk sangerforum betyr denne avtalen at Norsk sangerforum dekker vederlaget for framføring av musikk på konserter som koret arrangerer selv.

Avtalen dekker konserter under 50.000 i billettinntekter- Konserter over denne billettinntekten meldes inn til sentralleddet i Norsk sangerforum og beregnes utenom.

Strømming, festivaler og festivallignende, bestillingsverk og musikkdramatiske verk (som musikaler) er ikke omfattet av avtalen.

Det er ikke vederlags- eller rapporteringsplikt for konserter der samtlige opphavere og tilretteleggere (arr.) har vært død i mer enn 70 år, eller for musikkverk som ikke er registrert hos TONO eller hos noen av TONOs internasjonale partnere.

Etter avholdt konsert, send inn musikkrapport til TONO over fremført repertoar, slik at vederlaget kan finne frem til riktig opphaver. Rapporten kan sendes til tono@tono.no