Nyheter  Fredag 11. november 2022

Sangselskabet Guldbergs akademiske kor fikk ny giv med egnet øvingslokale

– Lokalet er jo tusen kubikk, som er helt perfekt for et kor med førti menn. Blant alle de andre fordelene med et godt lokale, så er det beste selvsagt at vi har mulighet til å høre hverandre, sier dirigent Sigurd Engesnes.

Sangselskabet Guldbergs akademiske kor

Sangselskabet Guldbergs akademiske kor

Korets viseformann, Øystein Aurlien, var tett på prosessen da de skulle bytte øvingslokaler. Og veien til et godt egnet lokalet har vært lang.

– Siden stiftelsen i 1916 har koret øvd i Gamle Festsal på Universitetet, men det lokalet mistet vi på 90-tallet i forbindelse med at det ble pusset opp der, forteller Aurlien. Fra 2000-tallet og utover har koret øvd i en forelesningsal på OsloMet.

– Ingen savner disse forelesningsalene, som ikke er egnet for musikkøvelser, forklarer han.

Da koronapandemien slo til for fullt i mars 2020 ble forelesningssalene byttet ut med Zoom-øvelser, som ble oppfattet som litt stusselig i koret. Som en konsekvens av det forsvant noen av de nye litt yngre medlemmene under pandemien. Når samfunnet ble gjenåpnet var det klart at det var behov for litt fornyelse av koret.

Sangselskabet Guldbergs akademiske kor Oystein Aurlien

Viseformann Øystein Aurlien

– Og gode lokaler er viktig for å tiltrekke seg sangere, og vi begynte derfor å lete etter et spennende rom, med god akustikk og gjenklang, som kunne være med på denne fornyelsen, sier Aurlien. Koret vurderte et par alternativer, men valget ble veldig enkelt etter at da de hadde besøkte lokalene på Ruseløkka skole

– Hvordan skal et kor utvikle seg når sangerne ikke hører hverandre? Det blir som å sparke fotball i blinde.

– Vi besøkte her og sjekket akustikken, og det var jo fantastisk! Skolen var nettopp pusset opp, og vi kunne flytte inn nesten med én gang, fortsetter han. At koret fant et godt lokale så raskt er ikke selvsagt, i følge dirigent Sigurd Engesnes.

– Det er svært vanskelig å finne egnede øvingslokaler for kor. De fleste kor i Norge øver i lokaler som er for små og har kort etterklang. Det er så mange utfordringer knyttet til å øve i dårlige øvingslokaler at det hemmer korenes utvikling, forklarer Engesnes.

Han fremhever spesielt viktigheten av å kunne høre hverandre når de synger.

– Det er helt avgjørende for å utvikle samklangen og musisere sammen. I dårlige lokaler er lytteforholdene så utfordrende, fortsetter han. Der det er mye lettere å trekke frem hvordan uegnede lokaler og arenaer for andre fritidsaktiviteter, er bildet tydelig:

– Hvordan skal et kor utvikle seg når sangerne ikke hører hverandre? Det blir som å sparke fotball i blinde, sier Engesnes.

Sangselskabet Guldbergs akademiske kor tenor

Reaksjonene etter byttingen har vært positive. 2. bass Sverre Hærem har vært i koret siden 1986, og har vært med på reisen fra Gamle Festsal på Universitetet, via OsloMet til de nye øvingslokalene på Ruseløkka skole.

Sangselskabet Guldbergs akademiske kor Sverre Haerem

2. bass Sverre Hærem

– Gamle Festsal hadde litt for mye etterklang, mens dette lokalet passer helt perfekt for et mannskor. Du får igjen veldig mye for lite, og man hører alle overtoner. Når vi øver her så gir det frysninger som jeg vanligvis bare får på konsert. Og lokalet gjør at vi kan øve på de små tingene som betyr utrolig mye for samklangen og helheten i koret, forklarer Hærem.

Lokalet i Ruseløkka har luftputer (AQflexputer) i taket, som gjør lokalet veldig fleksibelt.

– Det gir så mye som som et halvt sekund forskjell i etterklang. Det gjør at lokalet er veldig tilpasningsdyktig, forklarer dirigent Sigurd Engesnes.

Viseformann i G.A.K., Øystein Aurlien, har ett råd til alle kor som ser seg om etter et nytt lokale.

– I tillegg til at man må øve i gode lokaler, er mitt råd at man bør være veldig bevisst på å finne et lokale som passer korets identitet. Korets stifter, Angsgar Guldberg, bodde rett ned i gata her, så vi føler litt at vi også har kommet hjem, avslutter han.

Sangselskabet Guldbergs akademiske kor bass

Om Guldbergs Akademiske Kor

  • Sangselskabet Guldbergs Akademiske Kor ble stiftet av Angsgar Guldberg 8. mai 1916
  • Dirigent er Sigurd Engesnes
  • Består av cirka 50 medlemmer
  • Synger et repertoar som spenner seg fra klassiske korverk til lystige drikkeviser