Nyheter  Torsdag 6. august 2020

Forberedelser til høstens korøvelser

Mange kor planlegger i disse dager oppstart av korøvelser for høsten 2020. Norsk sangerforum er svært opptatt av smittevern og at korøvelser gjennomføres på en trygg måte.

Vi anbefaler alle korenes styre å lese Norsk musikkråd sin smittevernveileder for musikkøvelser og Koralliansen sitt supplement «Hvordan gjennomføre korøvelser for voksenkor». Det er opp til korenes styre i samråd med dirigent om de anser det forsvarlig å igangsette korøvelser. Norsk sangerforum har vært representert i Norsk musikkråd sin smittevernsgruppe og utarbeidet supplementet som alle kororganisasjonene bruker. Har dere spørsmål så kan vi bistå med råd og veiledning.

Kontakt med oss på mail sangerforum@musikk.no eller tlf. 21 53 74 10

Egnede lokaler til korøvelse

Vi vet det er mange kor som sliter med å finne et stort nok øvelseslokale pga avstand mellom sangere. Det er store forskjeller mellom kommunene hvordan dette praktiseres. Vi i Norsk sangerforum er aktiv med å påvirke gjennom tett dialog med Norsk musikkråd og fylkesmusikkrådene/distriktsleddene. Hvis dere ikke har øvingslokale anbefaler vi at dere kontakter kommunen, distriktsleddet/fylkesmusikkrådet eller Norsk sangerforum.

Med rett til å øve i egnede lokaler

Norsk sangerforum mener de fleste kor i Norge øver i for dårlig lokale. Kravet om avstand mellom sangere er svært viktig i smittevernveilederen. Uavhengig av koronasmitten mener vi at en avstand mellom sangere er med å utvikle deg som korsanger. Tidligere i år skrev vi en artikkel som ble publisert i kulturmagasinet Ballade. Du kan lese en redigert utgave av artikkelen på vår hjemmeside. Les her.