Vestfold og Telemark

Medlemskorene våre i Vestfold og Telemark har valgt å ikke etablere et distriktsledd. Kulturnettverkene i regionen bistår korene med råd og veiledning.