Nyheter  Mandag 19. april 2021

Webinar:"Rytmisk musikk i kor"

Benedikte Kruse lærer deg mer om rytmisk musikk i kor.

Hva skal til for å skape en felles rytmisk groove i et kor eller ensemble? Hvordan jobbe for å få sangere til å lytte bedre til hverandre? Og hva er viktig når du skal innstudere rytmisk kormusikk? På dette webinaret vil Benedikte Kruse demonstrere gode og anvendbare øvelser som kan av brukes av sangere og dirigenter på alle nivåer.

Norsk sangerforum fortsetter onsdagswebinaret 21. april kl. 18:00 - 18:45 på Zoom
Lenke til webinaret
https://us02web.zoom.us/j/8638...

Benedikte Kruse er fast medlem av vokalgruppa Pitsj, og sanger, produsent og komponist for improvisasjonsensemblet Små Grå. Hun har en Bachelor i sang og musikkpedagogikk fra Norges musikkhøyskole, og har vært dirigent og pedagog for en rekke kor og ensembler. Hun holder stadig masterclasser og kurs i alt fra rytmikk til intonasjon, formidling, teori og sangteknikk. Benedikte har denne våren sitt siste semester ved Norges Musikkhøyskole der hun tar en utøvende Master i jazz/vokal-improvisasjon.