Nyheter  Onsdag 6. mai 2020

Vi vil øve, men er det mulig?

Styreleder Petter Spæren i Norsk sangerforum og styreleder Åse Vigdis Festervoll i Musikkens studieforbund frykter at krisetiltakene ikke settes inn der de virkelig monner.