Nyheter  Tirsdag 30. mars 2021

Stimuleringsordning for idrett og frivilligheten

Stimuleringsordningen som gjelder fra 1. januar til 30. juni 2021.

Norsk sangerforum mener denne ordningen treffer våre medlemskor dårlig. Vi ber dere likevel lese retningslinjene og forskriften for å se om dere er søknadsberettigede.

Tilskuddsordningen for frivilligheten er todelt.

a) Tilskudd til de som har mottatt momskompensasjon i 2020

Norsk sangerforum søker på vegne av alle korene som har mottatt momskompensasjon i 2020. Vi sender inn en egenerklæringen til Lotteri - og stiftelsestilsynet på vegne av medlemskorene innen fristen 20. april

b)Tilskudd etter søknad i forbindelse med arrangementer og aktiviteter for frivillige lag

Søknaden skal sendes inn fra hvert enkelt kor. Følgende kan søkes om
- kostnader til utvikling av eller tilpasning av aktiviteter som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak
- merkostnader som følge av smitteverntilpasninger som er nødvendige for å gjennomføre arrangementer og aktiviteter. (feks dekning av kostnader ved utvidede digitale øvelser)
- dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktivitet helt eller delvis er gjennomført.
Størrelsen på tilskudd beregnes ved differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangement eller aktiviteten

Søknadsportalen åpnes i begynnelsen av juni. Vi vil sende ut varsel. Stimuleringsordningen gjelder for perioden 1. januar til og med 30. juni 2021.
Ved å trykke på denne lenken kan du lese mer om stimuleringsordningen og forskriften. https://lottstift.no/nye-tilskotsordningar-for-frivilligheit-og-idrett-som-folgje-av-covid-19/