Nyheter  Torsdag 20. august 2020

Norsk sangerforum mener: Stimuleringsmidler til kor

Regjeringen har forlenget kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten til å gjelde ut 2020. De mener det vil gi mer forutsigbare inntekter og bidra til flere aktiviteter i tiden framover. Norsk sangerforum er fornøyde med en forlengelse kompensasjonsordningen, men mener innordningen må endres for å treffe flere kor.

Onsdag 19. august presenterte også kulturministeren en ny ordning for . Stimuleringsmidler. Regjeringen kommer med 900 mill. kroner som er først og fremst tiltenkt kulturarrangører. Kulturministeren er opptatt av at kultur skal spre glede og bygge opp fellesskapet og samholdet.

Norsk sangerforum mener dette er en god ordningen for å motivere arrangører og utøvere til å komme i gang. Vi trenger at yrende kulturliv i denne spesielle tiden. Skuffelsen var derfor stor når kulturministeren var tydelig på at de frivillige lagene ikke fikk være med på festen. Norsk sangerforum ønsker en liknende ordning for de frivillige lagene. Ikke bare en kompensasjonsordning som så langt ikke har truffet de fleste kor.

Kompensasjonsordningen til nå har truffet lag med store kostnader. Vi mener at alle må inkluderes. For mange kor er det de små summene som holder hjulene i gang. For de fleste kor er billettinntektene fra julekonserter den viktigste inntjeningen i året. Inntektene går til å lønne dirigent og øvrig drift av korvirksomheten. Mange kor leier inn musikere til julekonserten for å få et ekstra løft. Det er helt avgjørende at frivillige lag får en liknende stimuleringsordning som kan kompensere med tapte billettinntekter og allerede nå avtale med musikere for planlegge konserten på best mulig måte. Med den solide smittevernveilederen for musikkøvelser i bunn kan kor øve under trygge omstendigheter og i visshet se fram mot en annerledes julekonsert, men kanskje den viktigste på flere år.