Nyheter  Tirsdag 16. juni 2020

Smittevern for musikkøvelser

Norsk musikkråd sin veileder er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato. Senest oppdatert 15.juni.