Nyheter  Søndag 29. mars 2020

Digital dugnad for å sette notene fri

Norsk sangerforum har i mange år arbeidet med å digitalisere noter til sanger fra musikkhistorien. Mens koronaviruset har avlyst korøvelser over hele landet, har vi invitert hele landet til en dugnadsinnsats.

Image004

Fra manuskript til MuseScore

Flere og flere kor bruker MuseScore-noter, blant annet for å lage hjelp til innøving av stemmer. Da er det viktig at så mye som mulig av det historiske repertoaret er lett tilgjengelig. Vår "digitale sangbok for kor" inneholder mer enn tusen sanger allerede - og hvem som helst kan laste ned notene derfra, helt gratis. Nå sitter korsangere og dirigenter over hele Norge, og bruker noen dugnadstimer på å lage digitale versjoner av historisk repertoar. Notene blir løpende lagt ut på nettet her.

Ved å lage slike digitale versjoner av gamle noter, kan vi oppdage glemte skatter, samtidig som notene blant annet enkelt kan tilpasses svaksynte sangere, transponeres til andre tonearter og bearbeides på andre måter.

Har du prøvd deg litt på å skrive noter i MuseScore tidligere? Har du lyst til å bidra i dugnaden? Sleng deg med i Facebook-gruppen MuseScore - Digitale stemmer. Der kan du også få løpende råd og veiledning, uansett om du deltar i dugnaden eller ei.

Vi ønsker at digitale noter skal være så fleksible som mulig. Vil du ha en oppskrift på hvordan det kan gjøres, finner du den her.