Nyheter  Onsdag 13. mai 2020

Revidert nasjonalbudsjett løser ikke korenes problemer

I dag presenterte regjeringen forslaget til ny krisepakke for frivillighet og idrett. Pakken løser dessverre ikke problemene som 45 000 korsangere i voksenkor nå står overfor, sier Norges Korforbund og Norsk sangerforum i en uttalelse.

Krisepakken for idrett og frivillighet har økt med 300 millioner sammenlignet med den første krisepakken på 700 millioner. Denne rammen vil være alt for lav gitt at mange flere organisasjoner og lag vil komme inn under ordningen og at perioden for ordningen er doblet.

De to kororganisasjonene er glade for at Abid Raja har hørt på kritikken som kom mot den første krisepakken, men håper Stortingspartiene innser at rammen må økes. En kartlegging fra Norsk musikkråd viser at voksenkorene alene får et samlet tap på arrangementer denne våren på over 70 millioner kroner.

Ønsker å øve, men slipper ikke inn

Det største problemene for korene nå, er at de ikke slippe inn i øvingslokalene.

- Det er en fortvilet situasjon, sier Petter Spæren i Norsk sangerforum. Det er viktig for korene å komme i gang igjen slik at de ikke forvitrer helt.

Skoler og kirker åpner ikke for at korene kan komme tilbake ennå, og helsemyndighetene har satt strenge rammer for å kunne møtes. Alternativet er å leie andre og dyrere lokaler.

Korene bidrar gjerne til å åpne samfunnet litt, men trenger et sted å øve. Nå foreslår Norges Korforbund og Norsk sangerforum en egen ordning for kor som får økte kostnader til øvingslokaler.

- Hvis korene kunne få kompensert kostnader til å leie øvingslokaler vil mye kunne komme på plass. Våre beregninger viser at 5 millioner kroner er tilstrekkelig fram til ferien.

«Kultur redder liv. Kultur er selve livet», skriver kulturminister Abid Raja i kronikken «Lyden av livet» i Aftenposten 11. april, og lover sitt ytterste for at Norge skal ha et mangfoldig og bredt kulturliv også etter pandemien.

Men svak økonomi, lang tid uten aktivitet og korsangere i risikogruppen som vegrer seg for å komme tilbake, gjør at mange kor kan få problemer framover.

- Vi frykter at mange kor vil slite med å starte opp igjen til høsten og ikke ha økonomi til å betale dirigent, sier Stein Høyer i Norges Korforbund.

Nå må Abid Raja kan gi klar beskjed til kommunene om at de må åpne opp øvingslokaler for korene – i tillegg til å bidra økonomisk gjennom en husleiestøtteordning. Dette haster.

Les hva Norsk musikkråd mener om revidert statsbudsjett.