Nyheter  Onsdag 16. desember 2020

Oppdatert "Smittevernveileder for musikkøvelser"

Smittevernveilederen for musikkøvelser ble oppdatert 16. desember

I kommuner med høyt smittetrykk (rødt nivå) anbefales det at sangere holder en avstand på minst 2 meter i alle retninger. Utendørs er minst 1 meters avstand mellom hver sanger fortsatt tilstrekkelig. Har dere spørsmål om smittevernveilederen kan dere kontakte Norsk sangerforum på mail: sangerforum@musikk.no eller på telefon 21 53 74 10. Her kan du laste ned "Smittevernveilederen for musikkøvelser"