Nyheter  Torsdag 10. desember 2020

Momskompensasjonen har kommet

Momskompensasjonen har kommet og Norsk sangerforum vil utbetale den til søkende lag før jul. I år ble summen på 4,5 mill som fordeles på snaut 300 kor.