Nyheter  Torsdag 14. mars 2019

Lettleste noter for svaksynte sangere

Sangere med dårlig syn kan noen ganger slite med å lese noter. Norsk sangerforum har laget en ebok med beskrivelse av hvordan du kan gjøre digitale noter lettere tilgjengelig for svaksynte.

Vi har samarbeidet med mange aktører om denne utviklingen. Teknologiselskapet MuseScore har hjulpet oss. Det har også organisasjoner for blinde og svaksynte i ulike land. Vi takker også den nasjonale hjelpemiddelsentralen til NAV for å bidra til utviklingen. Du får tilgang til e-boken ved å klikke på knappen.

E-bok