Nyheter  Onsdag 13. januar 2021

Krisepakke 3 for musikkfrivilligheten

Søknadsfrist for Krisepakke 3, kompensasjonsordning for frivillige lag er 15. januar. Dere kan søke om kompensasjon for inntektsbortfall.