Nyheter  Fredag 28. august 2020

Kan vi reise på helgeseminar?

Det gleder oss i Norsk sangerforum å se så mange kor som er i gang med korøvelser. Flere kor planlegger både konserter og øvingshelg. Norsk sangerforum bistår gjerne med råd og veiledning.

Vi minner om at Smittevernveilederen for musikkøvelser gjelder for korøvelse eller øvelsen under et seminar. Hvis et kor ønsker å reise bort på et korseminar er det først viktig at alle er kjent de generelle smittevernrådene fra regjeringen.

Her er en sjekkliste:

  • Regjeringens generelle smittevernråd
  • Smittevernveileder for musikkøvelser
  • Koralliansens supplement "Hvordan gjennomføre korøvelse i voksenkor"
  • Utleiers smittevernråd. Ved overnatting på hotell anbefaler vi å høre med dem om smitteverntiltak angående bespisning
  • Avklaring om rengjøring og desinfisering av øvingslokalet og toaletter
  • Er seminaret i en annen kommune enn der dere øver ukentlig må dere sette dere inn i gjeldende kommunes smitteverntiltak.

Ønsker dere en sosial sammenkomst må dere følge smitteverntiltakene for private arrangement. Maks 20 personer.

Vis aktsomhet.