Nyheter  Mandag 10. august 2020

Gjensynsglede

Sammen med Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund oppfordrer vi til koraktiviteter som vil bidra til å holde på gamle og rekruttere nye medlemmer.

I uke 36 oppfordrer vi til aktiviteter som vil bidra til å holde på gamle og rekruttere nye medlemmer og frivillige til lagene. I ukene som leder opp til uke 36 vil det foregå en nasjonal annonseringskampanje på et bredt spekter av sosiale medie-kanaler. Kampanjen vil bestå av grafisk materiell, bilder og videoer.

Vi håper mange kor vil bidra med videoklipp fra sine øvelser. Arrangere åpne korøvelser for å rekruttere nye sangere. Gjennomføre alternative øvelser hvis det er vanskelig med øvingslokale. Du kan lese mer om Gjensynsglede her.